مسجدجامع قودجان  واقع در مرکز روستای قودجان شهرستان خوانسار و از بناهای مرحوم حاج محمد باقر قودجانی(فرزند حاج زین العابدین قودجانی) است. این مسجد دارای وقفنامه سنگی می باشد که بر دو سنگ» توسط محمد ابن استاد فرهاد حک شده و در جلوی در ورودی مسجد قرار گرفته است.

بنابر آنچه در سنگ نوشته وقفی آورده شده است تاریخ بنای مسجد 1264 هجری قمری» ثبت گردیده (وقف مسجد نمود حاجی باغ           در هزار و دویست و شصت و چهار)   است که نشان دهنده این است که این مسجد از بناهای مربوط به دوره قاجار است.

متن وقفنامه سنگی به شرح زیر است:


                                                                                                                              


منبع : مقاله وقفنامه های سنگی خوانسار، محبوبه خسروی،مجله میراث جاویدان، شماره 67، سال 17
واکاوی تاریخی تپه رحمت آباد(کُنوران) خوانسار

مسجد حضرت ابوالفضل خوانسار ( مسجد حاج علی اکبر)

خانه سلطانیهای خوانسار

مسجد ,وقفنامه ,سنگی ,قودجان ,محمد ,مربوط ,از بناهای ,این مسجد ,است که ,قاجار است ,روستای قودجان

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

اکباتان اسپرت ابزار آشپزی فروش آینه کنسول پلی یورتانی قالب20 | E dj hacker| فروشگاه اینترنی بذر کارنیلا در جست و جوی حقیقت خمیازه‌های همیشه ... Gape forever زندگی سالم