تدوین: محسن محرابی (کارشناس ارشد تاریخ)

 

عالِم فاضل، محقّق جلیل، و جامع علوم معقول و منقول، شیخ میرزا محمّدحسن داورپناه خوانساری» معروف به قاضى عسکر»، در سال 1297 ه.ق/ 1257 ه.ش (یا به قولی دیگر، حدود سال 1300 ه.ق) در خوانسار و در خاندانى اهل علم و ادب دیده به جهان گشود. پدرش حاج شیخ میرزا حسین» فرزند ملاّ حسن بن ملاّ حسین» از علما و فضلا و ادباى زمان خود در خوانسار بود. میرزاحسین» در مدرسۀ مریم بیگم» خوانسار تدریس میکرد و عدّۀ زیادى از علماى خوانسار در ادبیّات از درس او بهره میبردند. میرزا حسین در سال 1308 ه.ش وفات یافت و در مقابر پاقلعۀ خوانسار (قبرستان غربی) مدفون شد. همسر او (والدۀ میرزا محمّدحسن) هم از سادات مکرّمه و دختر آسیّدمحمود میراشرف» است که قبرش کنار آرامگاه مرحوم آقامیرزا محمود ابن الرضا» واقع است.

 


میرزامحمّدحسن داورپناه خوانساری». منبع: درگاه الکترونیکیِ مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد:

http://takhtefoulad.ir/TakhteFoolad/Pages/Mashahir.aspx?ItemId=1543

 

       شیخ محمّدحسن داورپناه ابتدا در زادگاه خود، خوانسار، و سپس در اصفهان به تحصیل علوم مقدّماتی و دینی پرداخت. برخى از اساتید او در اصفهان عبارتند از: ملاّ محمّد کاشانى»، ملاّ عبدالکریم گزى»، و سیّدمحمّدباقر دُرچه اى». او همچنین از شاگردان خاصّ شیخ محمدحسن اصطهباناتی شیرازى» نیز به شمار میرفت. استاد جلال الدّین همایى» در اینباره مینویسد: قاضى عسکر از شاگردان خاصّ شیخ حسن شیرازى، تلمیذ مورد توجّه ملاّ محمّد کاشانى بود که کار ریاضتش به جنون کشید و من شیخ حسن را در حال جنون زیارت کردم، حالى داشت».

ادامه مطلب

واکاوی تاریخی تپه رحمت آباد(کُنوران) خوانسار

مسجد حضرت ابوالفضل خوانسار ( مسجد حاج علی اکبر)

خانه سلطانیهای خوانسار

شیخ ,خوانسار ,ملاّ ,ه ,میرزا ,داورپناه , ملاّ ,در اصفهان ,داورپناه خوانساری» ,میرزا محمّدحسن ,در سال

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

علم پزشکی دیوار مشهد ZaViraGames رزیلاباکس شور کلیپ AZ WEB خشکبار سلیمی استراتژی دیجیتال مارکتینگ "سکوت من صدای تو" ساخت ویلا